Øvelseskjøring

Trenger du hjelp med øvelseskjøring?

Har du ingen du kan øvelseskjøre med? Vi skal prøve og hjelpe deg. 

Sør-Aurdal Frivilligsentralen kan hjelpe til med mengde trening på øvelseskjøring for dem som ikke har noen nettverk som kan hjelpe dem med dette. 

Den som skal få hjelp til øvelseskjøring må på forhånd ha fullført trafikalt grunnkurs, og kommet godt i gang med trinn 2 og ta jevnlige kjøretimer ved en autorisert kjøreskole.

Meningen er at kjøreeleven skal få hjelp med mengde trening som familien eller annet nettverk vanligvis bistår med.

Ledsager (den frivillige) må minst ha fylt 25 år og hatt førerkort sammenhengende de fem siste årene.

Den som får hjelp med øvelseskjøringen må selv betale for drivstoffet som brukes og skaffe til veie og medbringe evt annet utstyr som trengs ved øvelseskjøringen. 

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal