Tv-aksjonen NRK 2023

Redd Barna - La barna leve i fred

TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Pengene fra TV-aksjonen går blant annet til:

  • å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • å støtte tidligere barnesoldater
  • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Ukraina

Situasjonen i Ukraina endrer seg fortløpende, og Redd Barnas innsats tilpasses behovene. Redd Barna er i dag til stede i hele Ukraina og nabolandene rundt, med nødhjelpsrespons for å møte umiddelbare behov som tilgang på mat, vann og trygge oppholdssteder for barn.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

  • Gjenåpne skoler og gjøre det trygt for barn å være på skolen
  • Jobbe for at krigende parter ikke bomber eller bruker skoler som en del av krigføringe


Syria

Redd Barna har bred tilstedeværelse i Syria, og møter barn i mange ulike situasjoner. Det gjelder barn som bor i flyktningleirer for internt fordrevne, barn som sitter i interneringsleirer, barn på flukt og andre barn i Nord-Syria.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Hjelpe barn med å bearbeide vonde opplevelser gjennom blant annet samtaler, kunst og lek
• Jobbe for at barn som har mistet skolegang, får komme tilbake til skolen
• Sørge for at alvorlig underernærte barn får behandling og oppfølging

Bangladesh

Redd Barna jobber for at barna skal få leke og lære hver dag, gjennom læringssentre der utdanning kombineres med individuell støtte og oppfølging. Redd Barna arbeider også for å påvirke den politiske situasjonen for å styrke rohingya-barns rettigheter slik at de skal slippe å leve hele barndommen i flyktningleir.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gi barn tilgang til barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser
• Sørge for at flere barn får utdanning
• Veilede lærere og omsorgspersoner om hvordan de støtter barn i krisesituasjoner

Sør-Sudan

Redd Barna har siden 2013 gjenforent over 7000 barn med familiene sine, og er til stede i områder i Sør-Sudan der få andre organisasjoner har tilgang. Redd Barna sørger for individuell støtte og oppfølging av de mest sårbare barna og familien deres, og sikrer at de som trenger det får tilgang på helsehjelp.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gjenforene barn med sine familier
• Gi støtte, oppfølging og helsehjelp til sårbare barn og familien deres
• Veilede familier, skoler og lokalsamfunn i hvordan de kan hjelpe barn til å bearbeide vonde opplevelser

DR Kongo

Redd Barna er blant organisasjonene som forhandler barn fri fra væpnede grupper, og gir tett oppfølging til barna og familiene deres. Redd Barna mobiliserer lokalsamfunnet og gir opplæring i hvordan man kan ta vare på barn som har opplevd vold og overgrep.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gjøre det trygt å komme seg til og være på skolen, selv om det er krig
• Gjenforene bortførte barn med sine familier og reintegrere dem i samfunnet
• Mobilisere lokalsamfunnet til å hjelpe barn

Norge

I over 30 år har Redd Barna jobbet for rettighetene til barn som søker beskyttelse i Norge og bidratt til økt kunnskap om barn på flukt. Gjennom aktiviteter sørger Redd Barna for at barn blir kjent med sitt nye nærmiljø, opplever mestring og tilhørighet.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Bidra til at barn som har flyktet til Norge får en aktiv fritid
• Skape trygge og inkluderende møteplasser for barn
• Mobilisere frivillige over hele landet for å gjøre en innsats for barn og familier som har flyktet til Norge

Les mer om Tv-aksjonen her: TV-aksjonen 2023

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal