Balansetrening i Festsalen på Sør-Aurdalsheimen

Ønsker du å være med som hjelper på Balansetrening?

Aldersgruppe: For alle

Kjersti B. Fekjær, Frisklivsveileder, skal ha balansegruppe i Festsalen på Sør-Aurdalsheimen, fredager kl 12.30 - 13.30
Har du lyst til å være med Kjersti som hjelper på fredagene?
Dine oppgaver vil være å  hjelpe/trygge deltakerne med f.eks en hjelpende hånd, eller være en ekstra støtte i øvelsene.
Du vil få all den veiledningen du trenger av Kjersti.
Ta kontakt med Eli på frivilligsentralen om du kunne tenke deg å være med som frivillig på dette :)

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal