Frivillige på ungdomsklubben på Bagn

Kan du bidra litt på Ungdomsklubben på Bagn?

Ungdomsklubben i Sør-Aurdalshallen ledes av Thor Arne Simensveen.
Vi har ungdomsklubb annenhver fredag fra kl 19-23 Vi har åpent for ungdom fra 8. trinn til VGS. Vi er som regel 40-50 deltakere på klubbkveldene.  

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som trives med å være blant ungdom og ønsker å gi litt av din tid til dette tilbudet. Du bestemmer selv hvor ofte du ønsker å bidra på klubben.
Vi er så takknemlige for alle som vil støtte opp under tilbudet! Store og små bidrag er like velkomne!

Vi trenger:

  • Frivillige som kan bidra på ungdomsklubb kveldene
  • Frivillige som ønsker å bidra på andre måter f.eks bake en kake, lære bort noe osv.

På alle våre aktiviteter og arrangementer i frivilligsentralen ønsker vi oss frivillige som gjenspeiler vårt samfunn. Det være seg alder, kjønn, etnisitet, funksjons grad, bosted, yrkesaktiv/ikke yrkesaktiv osv.  Hos oss er det plass til alle, med hele seg!


2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal