Sjåfør til Tirsdagsklubben og Torsdagsklubben

Sjåfør til Dagsenter for hjemmeboende demente

Ønsker du å bidra som sjåfør til Dagsenteret for hjemmeboende demente?
Tirsdagsklubben og Torsdagsklubben, Dagsenter for hjemmeboende demente, holder til i Stua i kjelleren på Sør-Aurdalsheimen
hver tirsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00

Frivillig sjåfør:
Du kjører deltaker til å fra Dagsenteret på din gitte dag. Du bestemmer selv hvor ofte du ønsker å kjøre og du får kjøregodtgjørelse.

På alle våre aktiviteter og arrangementer i frivilligsentralen ønsker vi oss frivillige som gjenspeiler vårt samfunn. Det være seg alder, kjønn, etnisitet, funksjons grad, bosted, yrkesaktiv/ikke yrkesaktiv osv.  Hos oss er det plass til alle, med hele seg!
Du bestemmer selv hvor mye tid du ønsker å bidra med og hvilke aktiviteter du ønsker å bidra på.

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal