Småjobb og hjelp!

Vi formidler lønnet hjelp til mindre oppdrag.

Aldersgruppe: Fra 16 år

Trenger du litt hjelp? Har du mulighet til å hjelpe til? 

Småjobb er korte arbeidsoppdrag som det ikke er naturlig at andre profesjonelle, eller offentlige tar seg av.
Typiske oppgaver vil være hagearbeid, snømåking, stabling av ved, rydding og andre enkle oppdrag. 


Betaling for en småjobb er satt til 150,- pr. time pr. person og betalingen skal skje direkte mellom deg og småjobberen.

Til deg som trenger hjelp:
Ta kontakt med frivilligsentralen så skal vi prøve å hjelpe deg.

Til deg som ønsker å hjelpe:
Vi har en gruppe hvor vi legger ut anonyme oppdrag som du kan velge om du vil ta, eller ikke.
Du bestemmer selv hvor ofte, hvor mye tid du vil bruke på det, og hvilke oppdrag du ønsker å ta.
Vi trenger folk fra hele kommunen til varierte, små oppdrag.  Ta kontakt med frivilligsentralen.

På alle våre aktiviteter og arrangementer i frivilligsentralen ønsker vi oss frivillige som gjenspeiler vårt samfunn. Det være seg alder, kjønn, etnisitet, funksjons grad, bosted, yrkesaktiv/ikke yrkesaktiv osv.  Hos oss er det plass til alle, med hele seg!
Du bestemmer selv hvor mye tid du ønsker å bidra med og hvilke aktiviteter du ønsker å bidra på.

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal