Bagn og Reinli Sanitetsforening

Bagn og Reinli Sanitetsforening gjør det igjen! :)

I høst startet vi opp et tilbud som vi har kalt Etter skoletid. Dette er et tilbud for elever fra ungdomsskolen og oppover.
Vi åpner Sør-Aurdalshallen og tilbyr ungdommen et sted å være etter skoletid. Der kan de være med venner, gjøre lekser, eller kjøpe seg en varm middag.

Bagn og Reinli Sanitetsforening har gått inn og gitt oss økonomisk støtte til dette tilbudet - og vi er så hoppende glade for det! :)
Dette vil virkelig komme ungdommen til gode.  
Bagn og Reinli Sanitetsforening serverer i tillegg gratis middag hver 14 dag på Aktivitetstilbudet på Solbraut og på Dagsenteret for hjemmeboende demente.

Det er med stor takk vi gleder oss over bidragene fra Bagn og Reinli Sanitetsforening som favner både junior og senior. 

Tusen takk!! :)

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal