Frivillighetens dag 5. desember!

Hurra for FN`s internasjonale dag for frivillighet!

I dag er det FN`s internasjonale dag for frivillighet!

Frivilligsentralen vil benytte anledningen til å takke alle som bidrar innen frivilligheten - stort og smått!! :D
Din innsats gir store ringvirkninger i lokalmiljøet vårt. Du er med på å skape bl.a samhold, trivsel, nettverk, engasjement, beredskap, samfunnsutvikling og økt livskvalitet. Sør-Aurdal hadde rett og slett ikke vært det samme uten deg! :D

Hipp hurra for alle frivillige i lag, foreninger, organisasjoner, løypelag, velforeninger, bygdehus m.m.

Dere er med på å gi dagene farge, varme og innhold! 2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal