Frivillighetens dag i Sør-Aurdal

- En feiring er jammen på sin plass!

Lørdag 2. april ble Frivillighetens dag arrangert i Sør-Aurdalshallen da over 40 frivillige lag og foreninger samlet seg og viste seg frem med sitt virke og aktiviteter. Bak det hele sto Eli i Frivilligsentralen, som er strålende fornøyd med dagen.  

- Målet med frivillighetens dag har vært å få vise frem bredden av frivillighet i kommunen og den fantastiske innsatsen som blir lagt ned, sier Eli Torp i Sør-Aurdal Frivilligsentral. - Responsen har vært kjempefin! Vi har fått tilbakemelding fra flere foreninger som fikk nye medlemmer denne dagen, og at det ikke bare var nyttig å vise seg fram, men at foreningene fikk snakket sammen har resultert i nye planer om samarbeid. 

Eli Torp i Frivilligssentralen

2022 er frivillighetens år og ble markert med Frivillighetens dag i Sør-Aurdal, med over 40 frivillige lag og foreninger som samlet seg i Sør-Aurdalshallen. Frivillighetens år skal få flere med i frivilligheten, gjøre flere arenaer tilgjengelige og skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet. 

Ordføreren ønsket velkommen

Dagen i Sør-Aurdalshallen ble åpnet med en velkomsttale av ordfører Marit Hougsrud som påpekte hvor viktig det frivillige arbeidet er i samfunnet, og at det kom til å vise seg hvor avhengige norske kommuner faktisk er av frivillighet, nå som vi står foran en flyktningkrise fra Ukraina. 

- Men så det er også det som er så fint, at det er så mange som har lyst til å bidra, og det er et ønske fra veldig mange om å kunne hjelpe, uttrykte Marit. 

 - At det blir brukt en hel dag for å feire frivilligheten, det er jammen på sin plass. Deres frivillige innsats er uvurderlig og kan ikke måles i kroner og ører. Dere får samfunnet til å duge, avsluttet Marit med, før hun gratulerte alle de frivillige med dagen. 

I tillegg til talen fra ordføreren hadde Seniordansen, Begnaljom spel- og dansarlag og Friskis&Svettis fremvisning av sine aktiviteter. I svømmehallen fikk en håndfull ungdommer prøvd seg på kajakkpadling med Begna Padleklubb, Hedalen Ungdomslag hadde sminkestand og Bagn IL hadde instruktører klare i klatreveggen. 

En viktig del av det norske samfunnet

- Frivilligheten er med på å skape god folkehelse, samhold, inkludering, integrering, identitet og vennskap i alle aldre, sier Eli - en kjempestor sektor som øker kompetansen og som bidrar direkte til både lokal- og storsamfunnet. 

At frivilligheten står sterkt i Norge bekrefter nøkkeltallene fra Frivillighet Norge, samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner. 78% av norges befolkning er medlem i minst en organisasjon, og 48% er medlem i minst to. I 2020 ble det gjennomført frivillig arbeid som tilsvarer hele 142 000 årsverk. Dette til tross for at 2020 var et år preget av sterke restriksjoner og lite aktivitet som en følge av koronapandemien. 

- Det har vært tungt for mange lag å foreninger under pandemien, så håpet var har jo vært at en slik dag kan være med på å blåse nytt liv i et ellers søvnig lag som har ligget litt i dvale under koronarestriksjonene, forteller Eli.

- Og det ser ut til å ha fungert! Vi har fått masse positivt tilbakemelding fra foreninger som har fått nye medlemmer og som har lagt planer sammen. Og kanskje ser vi nå gjenopplivningen av en forening som har ligget mer eller mindre helt brakk siden mars 2020. Det er veldig gledelig!

Se link for mange bilder fra Frivilligheten dag i Sør-Aurdalshallen!
https://mittsoraurdal.no/2022/04/08/en-feiring-er-jammen-pa-sin-plass/


2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal