Gratis middag fra Sanitetsforeningen.

Bagn og Reinli Sanitetsforening serverer gratis middag.

Bagn og Reinli Sanitetsforening serverer gratis middag annenhver tirsdag på Dagsenteret for hjemmeboende demente og
annenhver torsdag på Aktivitetstilbudet for seniorer på Solbraut.

Kom og spis en gratis middag i hyggelig lag sammen med andre!

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal