Teleslynge kan leies

BÆRBAR TELEESLYNGE KAN LEIES AV HØRSELLAGET

KR.100,00 PR.GANG

BATTERIER TIL HØREAPPERAT KAN OGSÅ KJØPES PÅ FRIVILLIGSENTRALEN

TA KONTAKT MED FRIVILLIGSENTRALEN PÅ 

TELEFON 953 01 895

2018 © Foreningen frivilligsentralen i Sør-Aurdal