Ungdomsrådet har fått støtte til Ungdomspolitisk dag!

Hurra!! Nå gleder vi oss til høsten!

Ungdomsrådet arrangerte for første gang i fjor Ungdomspolitisk dag for elevrådene fra 7. trinn - 10.trinn.
Drømmen til ungdomsrådet har vært å kunne arrangere Ungdomspolitisk dag for alle elevene på ungdomstrinnet i kommunen.
Takket være rykende ferske midler fra Sparebankstiftelsen DNB kan ungdomsrådet arrangere Ungdomspolitisk dag til høsten - slik de har drøm om.
De har ønsket og leie inn bl.a gode foredragsholdere og andre som kan være med på å lage en interessant og oppbyggende dag for ungdommen.

Ungdomsrådet jobber for at Ungdomspolitisk dag skal være en dag med fokus på:

  • Ungdommen har en viktig stemme og de må tørre å bruke den
  • Ungdommens stemme er en viktig stemme i demokratiet
  • Ungdommen har reell påvirkningskraft

Nå gleder de seg til å arrangere Ungdomspolitisk dag til høsten! 

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB!!
https://sparebankstiftelsen.no/

2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal