Mitt Sør-Aurdal med bl.a Lag og foreninger

Her finner du bl.a Kulturkalender, Aktivitetskalender og oversikt over Lag og foreninger

Mitt Sør-Aurdal SA

Mitt Sør-Aurdal jobber for at det skal bli enklere å velge å bo i Sør-Aurdal ved å gi informasjon om jobb, bolig og fritid.


Følg linken og du finner bl.a oversikt over lag og foreninger i kommunen og en egen kultur - og aktivitetskalender.
Ta gjerne kontakt med frivilligsentralen om vi kan bistå deg med noe. 

Lag og foreninger i Sør-Aurdal


2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal