Om Sør-Aurdal frivilligsentral

Her finner du litt info om frivilligsentralen.

Sør-Aurdal frivilligsentral har kontorlokaler på kommunehuset, i de gamle politlokalene.
Åpningstider mandag til fredag.

Har du en ide?
Vil du være med på noen av våre aktiviteter som frivillig, eller deltaker?
Trenger du litt hjelp?
Ønsker du bistand til å komme i kontakt med andre lag og foreninger?

Ta gjerne kontakt med meg!

Tlf: 95301895

Hilsen Eli Torp
Daglig leder


2023 © Frivilligsentralen i Sør-Aurdal